Smart Watch

歐力馬智慧型手錶規格:
防水等級:IP-X6                                          內存:64kb RAM+64kb ROM
外觀材質:錶帶軟膠                                   兼容系統:IOS6.0以上,android4.3以上
藍芽版本:4.0                                              待機時間:正常使用一週,待機3個月
螢幕:OLED64*24                                       傳感器:重力加速度感測器

功能描述:
測距,計步,睡眠管理,卡路里消耗管理,時間提示,事件提醒,來電提醒,訊息提醒,時鐘顯示,遠程拍照,防丟,振動鬧鐘

使用說明說下載

歐力馬智慧型手錶
歐力馬智慧型手錶
歐力馬智慧型手錶
歐力馬智慧型手環
歐力馬智慧型手環